Uw organisatie krijgt vleugels als de talenten van uw medewerkers worden benut

Innovatief HR-consultancybureau voor maatwerk HR-oplossingen, interim HR-management en ondersteuning bij reorganisaties.

Mail of bel 06-12319566 voor een vrijblijvend gesprek!

Ruime dienstverlening op maat

Thoro levert alle diensten in het spectrum van instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. U haalt met Thoro 40 jaar HR-ervaring in huis. Hiermee beschikt u over een businesspartner die gespecialiseerd is in de factor mens. Grondigheid en zorgvuldigheid is het DNA van Thoro. Alvorens aan de slag te gaan wordt een scan en een analyse gemaakt van de vraag, de behoefte en de situatie. Elk bedrijf, elke medewerker en elke situatie is weer anders. Thoro beheerst tevens het instrumentarium om vanuit een dieptepunt de juiste maatregelen te nemen om de continuïteit van de organisatie weer te waarborgen. Vanuit het nieuwe startpunt helpt Thoro de organisatie opnieuw succesvol te worden.

 

De onderscheidende factor

Thoro werkt graag samen met organisaties die een sterk geloof hebben in mensen. Het zijn de medewerkers die zorgen voor tevreden klanten. Het management faciliteert en geeft richting. Deze “leading from behind” benadering is een belangrijke basis voor de bloei van talent. Het creëert ruimte voor verantwoordelijke medewerkers en zorgt voor een minimum aan management. De natuurlijke talenten van uw medewerkers vormen de onderscheidende factor die uw organisatie vleugels geeft. Sociale innovatie leidt tot meer innovatie, omzet, winst en een hogere klanttevredenheid. Last-but-not-least leidt het tot betrokken en gepassioneerde medewerkers. Wie wil dat niet?

De dienstverlening van Thoro is modulair opgebouwd en biedt HR-diensten op maat

  1. T-basis
  2. T-preventief
  3. T-professioneel
  4. T-business partner
  5. T-gezond
  6. T-specialist

Deze module bestaat uit producten die elke ondernemer met personeel nodig heeft: behandeling van ziektegevallen, toepassen van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, begeleiding van ontslagzaken, werving en selectie, begeleiding van personeelsaangelegenheden, dossiers op orde, etc. De inzet van deze module lost uw personeelsproblemen op en brengt uw personeelsbeleid op een zeker basisniveau. U bespaart kosten en dekt risico’s af. 

De producten uit deze module zorgen ervoor dat u problemen voorkomt. Door een aantal zaken structureel te regelen worden afspraken en verwachtingen helder en brengt u transparantie aan in uw personeelsbeleid. Hierbij kunt u denken aan de invoering en begeleiding van een jaarlijkse functionerings- en beoordelingsronde (HR cyclus), een marktconform beloningsbeleid, professionele ondersteuning bij werving en selectie en de invoering van ziekteverzuimbeleid. HR Preventief zorgt voor de aanname van goede medewerkers, voorkomt wervingsfouten en draagt zorg voor een laag ziekteverzuim.

Met HR Professioneel wordt een integraal HR-beleid ingevoerd dat naadloos aansluit op de visie, grootte en positie van uw organisatie. Werving en selectie gaat hand in hand met  arbeidsmarktcommunicatie, ziekteverzuimbeleid wordt gezondheidsmanagement, opleidingen worden deel van persoonlijke ontwikkelplannen en uw HR-instrumentarium wordt desgewenst geautomatiseerd. Dit levert grote besparingen op in administratieve handling, papier, tijd en geld. Uw proces wordt efficiënter en u krijgt exact de stuurinformatie die u nodig heeft. HR Professioneel zorgt bovendien voor binding en behoud van talent.

Met deze module wordt HR een onderscheidende factor voor uw organisatiestrategie. Deze strategie is gebaseerd op een doordacht plan dat consequent wordt uitgevoerd. Het plan sluit aan op de doelen van uw organisatie en levert voordelen op ten opzichte van de concurrentie. Door de consequente uitvoering gaan de neuzen van uw mensen in de organisatie dezelfde kant opstaan. De strategie wordt onderdeel van uw bedrijfscultuur. De HR-strategie moet meerwaarde bieden voor de kernvragen van de organisatie; Wie is de klant? Wat wil de klant? Hoe bedienen we de klant het beste? Met welke producten en tegen welke prijs? Bieden wij een rode loper voor onze klanten? Deze module brengt uw organisatiestructuur, cultuur, bedrijfsprocessen en interne communicatie in lijn met uw organisatiedoelen.

Ziekteverzuim is erg vervelend voor zowel de organisatie als voor haar medewerkers. Naast het menselijk leed, kost een zieke medewerker al snel drie (!) keer meer dan een gezonde medewerker. Het verlagen van verzuim levert uw organisatie en uw medewerkers dus al snel veel op. Thoro is gespecialiseerd in het duurzaam verlagen van verzuim. Hiervoor heeft Thoro een methodiek ontwikkeld die op elke organisatie kan worden toegepast. Na een grondige analyse wordt de te behalen verlaging bepaald en gaan we aan de slag. Samen met u en uw medewerkers werken we aan een omgeving waarin een hoog verzuim geen kans meer krijgt. Thoro werkt samen met de beste (medisch) specialisten op dit gebied.

Uw organisatie kan onverhoopt en ook onverwacht in een situatie terechtkomen waarin een reorganisatie en (collectief) ontslag noodzakelijk wordt. Op dat moment wilt u de beste specialist in huis hebben om u zorgvuldig en snel door het proces te leiden waarbij u de juiste mensen voor de organisatie wilt behouden. Het specialisme dat Thoro biedt, bevindt zich op het snijvlak tussen HR en arbeids- en ontslagrecht. Een reguliere HR professional komt doorgaans te weinig in aanraking met de materie en beschikt daardoor veelal niet over de juiste expertise en ervaring. Een advocaat daarentegen staat te ver af van het totale scala aan activiteiten die aan de orde zijn bij de uitvoering van een reorganisatie en is veelal te duur. Thoro vormt de ontbrekende schakel tussen HR en arbeids- en ontslagrecht, voert de procedures uit en regelt de benodigde documenten, waardoor u kunt focussen op de nieuwe koers van de organisatie.

Alleen afnemen wat nodig is

Uniek aan de Thoro formule is dat u alleen afneemt wat u nodig heeft. Door de modulaire opbouw van de dienstverlening kan dit in alle mogelijke vormen. Van een telefonisch consult tot interim HR-management en HR-consultancy. Hierdoor hoeft u geen (extra) HR-capaciteit in dienst te nemen en bent u verzekerd van onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en minimale kosten. U kunt zich volledig richten op de business, uw klanten en uw bedrijfsprocessen, terwijl uw personele zaken in goede handen zijn.

Verantwoording en kwaliteit

Thoro is opgericht in 2010 en heeft door de jaren heen een intensieve samenwerking opgebouwd met haar klanten. Colette Visscher en Friso Luimes beschikken beide over alle diploma's op het gebied van personeelsmanagement aangevuld met specifieke trainingen en cursussen. Samen beschikken zij over ruim 40 jaar ervaring in het HR-vakgebied.

Netwerk van specialisten

Thoro maakt onderdeel uit van een netwerk van gespecialiseerde en innovatieve dienstverleners. Partners die de ambitie hebben om voorop te lopen op hun vakgebied. Als u met Thoro samenwerkt, hebt u de beschikking over dit netwerk en bent u gegarandeerd van de beste kennis op het juiste moment. Binnen het Thoro-netwerk wordt op basis van gelijkwaardigheid kennis uitgewisseld. Thoro gelooft dat kennis zich vermenigvuldigt als het wordt gedeeld. Nieuwe kennis leidt tot innovatie.

Colette Visscher
HR Manager

Colette heeft jarenlange HR-ervaring, opgedaan in de bouw, IT, zakelijke dienstverlening en vastgoedwereld. Door haar ruime kennis van en ervaring met reorganisaties, juridische procedures en (harmonisatie van) arbeidsvoorwaarden heeft Colette zich tevens gespecialiseerd op het snijvlak van HR en arbeidsrecht. 

Friso Luimes
HR Manager

Friso heeft een carrière doorlopen in het HR-vakgebied, waarin hij operationeel, tactisch en strategisch actief is geweest. Hij heeft jarenlang leiding gegeven aan een team van HR-professionals en op (inter)nationaal niveau HR-projecten gerealiseerd. Zijn ervaring heeft hij opgedaan in de metaal, de bouw en de bakkerij-industrie.  

Thoro is afgeleid van het Engelse woord Thorough wat staat voor grondig en zorgvuldig.

De dienstverlening van Thoro raakt de medewerkers in uw organisatie. Hierbij past toewijding, respect en een hoge mate van integriteit. Thoro gaat altijd een stap verder en streeft naar het beste resultaat voor haar klanten en de medewerkers.